Que facemos.

Fontanería:
 • Instalacións e reformas.
 • Mantemento e reparacións.
 • Auga quente sanitaria.
 • Sistemas de rego.
 • Piscinas.
Enerxía solar:
 • Instalación e mantemento.
 • Placas solares.
 • Auga quente solar.(interacumuladores)
 • Calefacción solar.
 • Instalación solar para piscinas.


Calefacción:
 • Instalación e mantemento.
 • Chan radiante.
 • Caldeiras de baixo consumo.
 • Chimeneas e saidas de fume. (calefacción con radiadores)
Reformas:
 • Electricidade.
 • Aspiración centralizada.
 • Alicatados e albañilería. (obra pequena)

EMPRESA
QUE FACEMOS
MARCAS E MATERIAIS
INSTALACIONS
CERTIFICACIÓNS

Instalaciones Ducho S.L.  NIF: 33.264.477-Z  -  Extramundi de abaixo (Agronovo), Padrón, A Coruña

instalacionesducho@hotmail.com  -  Tlf: 618 254 903